ชื่อ - นามสกุล :นายนนทกฤษณ์ ศุภโสภณ
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(วิทยาศาสตร์)
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :