ชื่อ - นามสกุล :นายนันทภพ หอมชื่น
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :