หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ ให้หลีกเลี่่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในห้วงวันที่ 1- 12 เมษายน ของทุกปี ยกเว้น วันที่ 6 เมษายน (วันจักรี)
โดย : nunme
อ่าน : 369
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์