หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย : nunme
อ่าน : 160
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563